HOOFDPAGINA      

dinsdag 21 februari 2017

De bange meerderheid


De zwijgende meerderheid is meestal ook de bange meerderheid. Ze durven niet uit te komen voor hun mening.
Stelt een opiniepeiler de vraag "bent u voor de monarchie of de republiek" antwoord 80% de monarchie. Vraagt de opiniepeiler "vindt u erfopvolging nog van deze tijd" antwoord 50% neen.

maandag 20 februari 2017

Brief aan het Nieuwe Republikeinse Genootschap

Brief van De Republikeinen aan het Nieuwe Republikeinse Genootschap

NRG/Republikeinen.nl
t.a.v. de heer H. Maessen voorzitter.

Heinkenszand, 15 februari 2017.

Geachte Hr. Maessen,

Alweer enige tijd geleden deed ik u een e-mail toekomen waarin ik u o.a. vroeg om in aanloop naar de 2e Kamerverkiezingen in maart a.s. een samenwerking met ons te willen aangaan m.b.t. het invullen en later ondertekenen van ondersteuningsverklaringen van uw leden t.b.v. onze partij om zodoende deelname aan deze verkiezingen veilig te stellen.
Dit alles om ons gemeenschappelijk doel na te streven nl. terugkeer naar een republiek der Nederlanden en afscheid van de monarchie, waarbij in tegenstelling tot uw partij wij dit proberen te realiseren via de politieke weg.
Jammer genoeg mocht ik hierop tot op heden geen antwoord krijgen.

vrijdag 17 februari 2017

Allemaal de monarchie in hun verkiezingsprogramma's

Alle partijen in de Tweede Kamer zijn in hun verkiezingsprogramma voor de monarchie .
De enige uitzondering is GroenLinks, die hebben dit in hun verkiezingsprogramma:
De gemeenteraad kiest de burgemeester. De Provinciale Staten kiezen de Commissaris van de Koning. Op termijn wordt Nederland een republiek en wordt het staatshoofd gekozen.

Beste mensen LET OP! Ook alle Groenlinks politici in de Tweede Kamer leggen voor hun zetel een eed van trouw af aan de Grondwet, maar ook nog eens expliciet aan de Koning. Gewoon gezworen orangisten dus, net als ALLE andere Kamerleden, ook die van de Eerste Kamer.
Het is echt een illusie en erg naïef te denken of hopen, dat gezworen orangisten ooit een wetsvoorstel zullen indienen om de Grondwet te wijzigen naar de republiek.

Een meerderheid van alle gezworen orangisten in de beide Kamers steunen de oranje-monarchie, omdat ze niet het vermogen hebben de staatsvorm te veranderen in de republiek met de minister-president en een gekozen President. Wij, De Republikeinen, hebben dat vermogen wel. Lees op onze site ons plan van aanpak

Wilt u echt de republiek is er maar één manier en dat is u aanmelden bij onze partij, De Republikeinen als lid (€12,- per jaar), voor een ondersteuningsverklaring (gratis) of voor een donatie vanaf €1.

maandag 23 januari 2017

President Trump liegt over de bezoekersaantallen inauguratie

Trump's woordvoerde Sean Spicer deed mij meteen denken aan de minister van defensie van Saddam Hoessein. Blijkens deze tweet was ik niet de enige:

vrijdag 20 januari 2017

Ruzie met Oranje (-bewind)? Sluit u aan bij De Republikeinen

Tegen Oranje of hebt u ruzie met Oranje dan wel bent u ooit benadeelt door Oranje en of hun bewind, sluit u aan bij De Republikeinen, dat heeft ten minste effect!

video

Onze partij, De Republikeinen, is ook heel geschikt om Oranje of zijn bewind onder druk te zetten, als u wat gedaan wilt krijgen. U kunt dan dreigen met een overstap naar De Republikeinen. Geheid, dat het werkt voor personen met geld en of op een belangrijke positie.

woensdag 4 januari 2017

Trump's getwitter zet NL'se media voor joker

De 'oude' media slaat Trump gewoon over. Het gevolg is een hele boel machteloos gekrakeel door de 'oude' media, want het totaal overbodig worden van hun baantje ligt in het verschiet.
Trump's externe communicatie over binnen- en buitenlandse politieke aangelegenheden, lijkt geheel via Twitter te gaan verlopen.
De gevolgen voor de 'oude' media in Nederland zullen niet uitblijven. De 'oude' media in ons land bestaan voor 100% uit orangisten, want er is er niet een die aandacht heeft besteed aan onze partij, De Republikeinen, in de aanloop naar de a.s. Tweede Kamerverkiezingen.
En toen was daar Donald Trump met zijn tweets.
Internet is niet te stoppen door Oranje en de orangisten. Deze verkiezingen zullen we het waarschijnlijk net weer niet halen, maar het geld hebben we en de volgende verkiezingen hebben we ook de nodige ondersteuningsverklaringen.
De Oranje-media in ons land kunnen verder leuk gaan schrijven over Oranje en de orangisten.
Leve de Republiek!!!